Ο τύπος που μας αναγνώρισε πρώτος

Η Αϊτή, είναι ένα κράτος “προϊόν” της Γαλλικής Επανάστασης. Οι ιδέες των Γάλλων οδήγησαν τους κατοίκους του νησιού της Καραϊβικής στην εξέγερσή τους. Έτσι, η Αϊτή, ήταν η πρώτη χώρα που κατάργησε τη δουλεία και κυβερνήθηκε από τους έγχρωμους κατοίκους της. Ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία την Πρωτοχρονιά του 1804.

Η Αϊτή, με κίτρινο περίγραμμα, ως HISPANIOLA, δίπλα στο νησί της Κούβας.

Η Αϊτή των Ισπανών και των Γάλλων

Η Αϊτή ήταν τμήμα του «Νέου Κόσμου». Εντάχθηκε στις αποικίες της Ισπανίας, όταν “ανακαλύφθηκε” από τον καταραμένο Χριστόφορο Κολόμβο το 1492. Το νησί, ονομάστηκε «Ισπανιόλα». Νησί της Ισπανίας λοιπόν, και με το όνομά του εδραιώθηκε η αντίληψη πως ανήκει στους Ισπανούς. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θανατώνεται και ακολουθούν ασθένειες, εξαντλητική δουλειά σε ορυχεία και φυτείες ζάχαρης. Υπολογίζεται πως δύο εκατομμύρια ιθαγενείς εξοντώθηκαν κατά την πρώτη δεκαετία της ισπανικής κυριαρχίας. Για να αντικατασταθούν, εισάγονται σκλάβοι από την Αφρική…

Ακολουθεί ο Εννεατής Πόλεμος (1688-1697) μεταξύ της Γαλλίας και των Ευρωπαίων. Η Αϊτή πέφτει στα χέρια των Γάλλων. Έτσι, το δυτικό τμήμα της Ισπανιόλας ανήκει στους Γάλλους και ονομάζεται «Αϊτή» ενώ το ανατολικό παραμένει στην Ισπανία και ονομάζεται «Άγιος Δομίνικος». Τα κράτη παραμένουν έως και σήμερα γείτονες στο ίδιο νησί με διαφορετικές νοοτροπίες “κατακτημένων”.

Οι σκλάβοι και η επανάστασή τους

Το «μαργαριτάρι των Αντίλλων» γίνεται σταδιακά ο πρώτος παραγωγός ζάχαρης στον κόσμο. Ωστόσο η μοίρα των κατοίκων παραμένει κοινή. Θανατώνονται με τραγικούς ρυθμούς ενώ, την ίδια στιγμή, εισάγονται όλο και περισσότεροι σκλάβοι από την αφρικανική ήπειρο για να αντικαταστήσουν τις απώλειες…

Παράλληλα όμως, η Γαλλική Επανάσταση και οι επαναστατικές ιδέες του φιλελευθερισμού γνωρίζουν μεγάλη απήχηση και φτάνουν στο νησί. Ιδιαίτερα στους “ελεύθερους έγχρωμους”, δηλαδή στα παιδιά με λευκό πατέρα και μαύρη μητέρα. Οι νέγροι δούλοι επαναστατούν. Επιτίθενται και ουσιαστικά σφάζουν τα λευκά τους “αφεντικά”.

Την πρωτοχρονιά του 1804, ιδρύεται το πρώτο ανεξάρτητο κράτος έγχρωμων στον “Νέο Κόσμο”. Ο νέος πρόεδρος της Αϊτής, Jean Pierre Boyer (Ζαν-Πιέρ Μπουαγιέ ή Βόγιερ) παίρνει την εξουσία το 1821 και αποκαθιστά την ειρήνη στο νησί ένα χρόνο μετά.

Ο Ζαν-Πιερ στρέφει το βλέμμα του προς τον υπόλοιπο κόσμο. Και απαντά στην επιστολή του Κοραή και άλλων επιφανών Ελλήνων προς τον ίδιο, με την οποία του ζητούν βοήθεια για την Ελληνική Επανάσταση. Γράφει λοιπόν, αυτή την ιστορική επιστολή, σε μετάφραση του Ιωάννη Φιλήμονος:

Ελευθερία… Ισότης

Ιωάννης Πέτρου Βόγερ, πρόεδρος του Χαϊτίου, προς τους Πολίτας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορίδην και Κ. Κλωνάρην.

Εις τα Παρίσια

Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη 20η παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας. Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα κτήσηται της ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ήν μεταξύ των εθνών του κόσμου κατείχε.

Μία τόσον ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, οίτινες, ως οι Ελληνες επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και δια των αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας.

Ευχηθέντες προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνίδου , εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προμήθειαν όπλων, ών έχετε ανάγκην. Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην ανάγκην. επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ού η Διοίκησις ηδύνατο καταβάλει μέρος. Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα. Επειδή το μέρος όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ής προεδρεύω, υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ’ επέλθωσι κατάλληλοι, ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν ημών τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν.

Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών τας θερμοτέρας ευχάς, άς λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Ελληνες ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια της Σαλαμίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών αποδεκνυόμενοι και υπό των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ήν επεχείρησαν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας και της πατρίδος. Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της καρτερίας και των αρετών των προγόνων.

Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας

ΒΟΓΕΡ

Ο Βόγιερ της καρδιάς μας

Ο Ζαν-Πιερ, δείχνει πως διαθέτει ουσιαστική γνώση της Ελληνικής Ιστορίας, συνδέει τους Έλληνες επαναστάτες με την Αρχαία Ιστορία τους και διαλέγει παραδείγματα από το παρελθόν τους για να τους ωθήσει στις επόμενες πράξης της Επανάστασης. Δήλωσε πως δεν μπορεί να διαθέσει οικονομική ενίσχυση στους επαναστατημένους Έλληνες αλλά ο θρύλος λέει πως διέθεσε ένα καράβι

με 25 τόνους καφέ Αϊτής για να πωληθεί και να αγοραστούν όπλα για την Ελληνική Επανάσταση καθώς και 100 εθελοντές για να πολεμήσουν στο πλάι των Ελλήνων. Το καράβι δεν έφτασε ποτέ στη χώρα μας καθώς βυθίστηκε στα νερά της Μεσογείου, από πιθανή επίθεση πειρατών…

Η Ελλάδα ξεπληρώνει το χρέος της.

Στις 12 Ιανουαρίου του 2010 η Αϊτή επλήγη από έναν ισχυρότατο σεισμό.

Οι νεκροί έφθασαν τον τρομακτικό αριθμό των 316.000. Ο αριθμός των άστεγων άγγιξε τους 1.600.000… Η Ελλάδα όμως θυμήθηκε. Ανέλαβε το χρέος της προς τη χώρα που αναγνώρισε πρώτη ως δίκαιο τον αγώνα της και απέστειλε άμεσα βοήθεια για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Στις 24 Ιανουαρίου, Έλληνες και Γάλλοι διασώστες, ανέσυραν έναν 24χρονο ζωντανό από τα ερείπια ξενοδοχείου, δώδεκα ολόκληρες μέρες μετά τον σεισμό.