τότε ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι τα χρήματα δεν τρώγονται