2021

Γράφει: Παπαπρίλης Πανάτσας Γ. Χρήστος

Ένα δίπλωμα
Μια ορκωμοσία
Μια μετακόμιση
Μια επιχείρηση
Μια κουμπαριά
Ένας γάμος

Το 21
έπρεπε να ήταν
καλή χρονιά

~

Υγεία σε όλους
Καμιά ευχή δεν πραγματοποιείται
Καθώς κανείς δεν την ακούει

Άσε τις ευχές
Πάνε στις πράξεις
Ν’ αγαπήσουν τη μάθηση
Ν’ αγαπήσουν το σχολείο

Εύχομαι 2022 νέους επιστήμονες

Γιατί και τον καρκίνο
Η επιστήμη Θα τον Νικήσει

Ο Άνθρωπος

Κανείς άλλος
Ο Άνθρωπος

πηγή εικόνας