Αυτή τη στιγμή, στο page των My Market…

Κυκλοφόρησε που λες αυτό:

Όταν βάζεις “Περιφερειακή Διευθύντρια” κάτι τέτοιο, εσύ έχεις το πρόβλημα.

Και αυτό συμβαίνει τώρα στο page του My Market…:

Ναι, κάτω από φωτογραφία με πατάτες…
Πάρτυ. Και περιμένουν όλοι τους το επόμενο ποστάρισμα.
Υπάρχουν και οι “μαθηματικοί” της φάσης.

Στα σχόλια, επίσης, αναρτήθηκε αυτό:

Και το “πρώην στέλεχος” στολίζει.

Με γεια σας κυρίες και κύριοι. Με γεια σας.