Ρίζες

Γράφει: Στρατάκης Μιχάλης

“Σαν πάτε στον Πρινιά” να θυμάστε τούτη τη μαντινάδα…

Ξένοι, σαν πάτε στον Πρινιά,

να αλαφροπατάτε.

Γιατί κοιμούνται οι ρίζες μου

και μη μου τους ξυπνάτε.

Φωτογραφία εξωφύλλου, Χρήστος Τσουμπελέκας