Λευτεριά

Γράφει: Παπαπρίλης Πανάτσας Γ. Χρήστος

Άθεο μ’ αποκαλείς υποτιμητικά
Στρατιωτικός και χριστιανός
Φανατικά στην ορθοδοξία
Πολεμάς υποτιθέμενο σχέδιο ισλαμισμού

Άκου με προσεχτικά

Ο Λεωνίδας
Ο ηρωικότερος των Ελλήνων
Πέθανε για τη λευτεριά
Δίχως Χριστούς και άγια πνεύματα
Το δόρυ που διαπερνούσε τους τύραννους Πέρσες
Θάφτηκε κάτω απ’ τη ντροπή
Των σταυρών του Μαντζικέρτ