Διανυκτέρευση

Γράφει: Παπαπρίλης Πανάτσας Γ. Χρήστος

Θ’ αναφερθώ
Στης πατρίδας τους άρρενες
Και οι κυρίες 
Ας με συγχωρέσουν

Όσοι στη θητεία
Δ/Ν απομύζησαν
Στρατό δεν έκαμαν
Μήτε θέλησαν

Με νιώθουν οι άνδρες
Που και τα δυο γευτήκαν
Κάποιους μήνες με
Κι άλλους χωρίς

Φωτογραφία του Σωτήρη Μαρινόπουλου